2014

[16-12-2014] Raport 45/2014 – Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

[15-12-2014] Raport 44/2014 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2013_2014

[15-12-2014] Raport 44/2014 – Załącznik – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2013_2014

[13-12-2014] Raport 43/2014 – Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

[12-12-2014] Raport 42/2014 – Wpis zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego GOOD FISH do rejestru zastawów

[08-12-2014] Raport 41/2014 – Wpis zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego ROBINSON do rejestru zastawów

[02-12-2014] Raport 40/2014 – Treść uchwał podjętych na NWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 01 grudnia 2014 r

[02-12-2014] Raport 40/2014 – załącznik – Treść uchwał podjętych na NWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 01 grudnia 2014 r

[01-12-2014] Raport 39/2014 – Zawieszenie skupu akcji własnych

[04-11-2014] Raport 38/2014 – Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrachunkowym 2014/2015 roku

[04-11-2014] Raport 37/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01 grudnia 2014 r.

[04-11-2014] Raport 37/2014 – załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 01 grudnia 2014 r.

[04-11-2014] Raport 37/2014 – załącznik nr 2 – Projekt uchwał NWZA

[04-11-2014] Raport 37/2014 – załącznik nr 3 – Ogólna liczba akcji

[04-11-2014] Raport 37/2014 – załącznik nr 4 – Formularz głosowania

[04-11-2014] Raport 37/2014 – załącznik nr 5 – Pełnomocnictwo – walne – OF

[04-11-2014] Raport 37/2014 – załącznik nr 6 – Pełnomocnictwo – walne – OP

[27-10-2017] Raport 36/2014 – Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A

[21-10-2014] Raport 35/2014 – Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014 r. Emitenta

[17-10-2014] Raport 34/2014 – Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie ich przydziału

[10-10-2014] Raport 33/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[09-10-2014] Raport 32/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[07-10-2014] Raport 31/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[06-10-2014] Raport 30/2014 – Korekta raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 01.10.2014 r. – Otrzymanie istotnego zamówienia na dostawę sprzętu sportowego

[03-10-2014] Raport 29/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[02-10-2014] Raport 28/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[01-10-2014] Raport 27/2014 – Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną

[01-10-2014] Raport 26/2014 – Otrzymanie istotnego zamówienia na dostawę sprzętu sportowego

[30-09-2014] Raport 25/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[29-09-2014] Raport 24/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[24-09-2014] Raport 23/2014 – Zawarcie Umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym

[11-09-2014] Raport 22/2014 – Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

[11-09-2014] Raport 21/2014 – Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

[10-09-2014] Raport 20/2014 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2013_2014

[10-09-2014] Raport 20/2014 – ROBINSON SKONSOLIDOWANY RAPORT III Q 2013 2014

[27-08-2014] Raport 19/2014 – Zawieszenie skupu akcji własnych

[26-08-2014] Raport 18/2014 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013/2014 roku obrotowego

[21-08-2014] Raport 17/2014 – Skup akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A. 

[19-08-2014] Raport 16/2014 – Sprzedaż akcji własnych

[01-08-2014] Raport 15/2014 – Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy dotyczącej pozyskania kapitału

[09-07-2014] Raport 14/2014 – Sprzedaż akcji własnych

[16-06-2014] Raport 13/2014 – Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

[14-06-2014] Raport 12/2014 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2013/2014 roku obrotowego – załącznik

[14-06-2014] Raport 12/2014 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2013/2014 roku obrotowego

[31-05-2014] Raport 11/2014 – Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

[30-04-2014] Raport 10/2014 – Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 30 kwietnia 2014 r

[30-04-2014] Raport 10/2014 – załączniki – Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 30 kwietnia 2014 r

[10-04-2014] Raport 9/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A

[04-04-2014] Raport 8/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 kwietnia 2014 r.

[04-04-2014] Raport 8/2014 – załącznik nr 1 – formularz głosowania

[04-04-2014] Raport 8/2014 – załącznik nr 2 – ogłoszenie o walnym zgromadzeniu

[04-04-2014] Raport 8/2014 – załącznik nr 3 – informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

[04-04-2014] Raport 8/2014 – załącznik nr 4 – pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

[04-04-2014] Raport 8/2014 – załącznik nr 5 – projekty uchwał

[04-04-2014] Raport 8/2014 – załącznik nr 6 – pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

[04-04-2014] Raport 7/2014 – Zawarcie Umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz Aneksu do Umowy kredytu zaliczka

[03-04-2014] Raport 6/2014 – Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

[03-04-2014] Raport 5/2014 – Skonsolidowany raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01 listopada 2012 roku do 31.10.2013 rok

[03-04-2014] Raport 5/2014 – załącznik nr 1 – Skonsolidowany Raport Roczny 2012(2013 ROBINSON Pismo i sprawozdanie Zarządu

[03-04-2014] Raport 5/2014 – załącznik nr 2 – Skonsolidowany Raport Roczny 2012(2013 ROBINSON Sprawozdanie Finansowe

[03-04-2014] Raport 5/2014 – załącznik nr 3 – Skonsolidowany Raport Roczny 2012(2013 ROBINSON Opinia i Badanie Biegłego

[03-04-2014] Raport 4/2014 – Jednostkowy raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01 listopada 2012 roku do 31.10.2013 rok.

[03-04-2014] Raport 4/2014 – załącznik nr 1 – Jednostkowy Raport Roczny 2012(2013 ROBINSON Pismo i Sprawozdanie Zarządu

[03-04-2014] Raport 4/2014 – załącznik nr 2 – Jednostkowy Raport Roczny 2012(2013 ROBINSON Sprawozdanie Finansowe

[03-04-2014] Raport 4/20174 – załącznik nr 3 – Jednostkowy Raport Roczny 2012(2013 ROBINSON Opinia i Badanie Biegłego

[17-03-2014] Raport 3/2014 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2013/2014 roku obrotowego

[17-03-2014] Raport 3/2014 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2013/2014 roku obrotowego – Załącznik

[01-02-2014] Raport 2/2014 – Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

[02-01-2014] Raport 1/2014 – Nabycie akcji własnych przez ROBINSON EUROPE S.A.