2011

[31-12-2011] Raport 32 – Zawarcie umowy objęcia akcji serii C prze Proll Sport s.c.

[22-12-2011] Raport 31 – Data przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

[21-12-2011] Raport 30 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

[21-12-2011] Raport 29 – Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

[21-12-2011] Raport 28 – Podjęcie uchwały o emisji akcji serii C i D

[21-12-2011] Raport 27 – Odstąpienie przez NWZA Robinson Europe S.A.

[20-12-2011] Raport 26 – Treść uchwała podjętych na NWZA Robinson Europe S.A. 20.12.2011 r.

[16-12-2011] Raport 25 – Raport kwartalny spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2011 r.

[16-12-2011] Raport 25 – Załącznik Raport kwartalny

[24-11-2011] Raport 24 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

[24-11-2011] Raport 23 – Errata do raportu bieżącego nr 6 z dnia 30.05.2011 r.

[16-10-2011] Raport 22 – Oświadczenie o przestrzeganiu ładu korporacyjnego

[15-10-2011] Raport 21 – Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego

[27-09-2011] Raport 20 – Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej

[03-09-2011] Raport 19 – Raport kwartalny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2011 roku

[02-09-2011] Raport 18 – Zawarcie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu odnawialnego

[01-09-2011] Raport 17 – Odstąpienie przez NWZA ROBINSON EUROPE S.A.

[01-09-2011] Raport 16 – Treść uchwał podjętych na NWZA ROBINSON EUROPE S.A.

[18-08-2011] Raport 15 – Podpisanie umowy ze spółką ABS Investment S.A.

[05-08-2011] Raport 14 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 sierpnia 2011 r.

[12-07-2011] Raport 13 – Podpisanie umowy inwestycyjnej

[28-06-2011] Raport 12 – Podpisanie umowy ramowej

[15-06-2011] Raport 11 – List intencyjny

[08-06-2011] Raport 10 – Raport kwartalny Spółki Robinson Europe S.A. za II kwartał 2011 r.

[07-06-2011] Raport 09 – cz.II Errata nr 2 do Dokumentu Informacyjnego

[07-06-2011] Raport 09 – cz.I Errata nr 2 do Dokumentu Informacyjnego

[07-06-2011] Raport 08 – Errata do dokumentu informacyjnego

[31-05-2011] Raport 07 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań

[30-05-2011] Raport 06 – Daty przekazywania raportów okresowych

[29-05-2011] Raport 05 – Złożenie wniosku termin debiutu

[29-05-2011 Raport 04 – Istotna informacja dotacja

[26-05-2011] Raport 03 – Wprowadzenie instrumentów finansowych

[25-05-2011] Raport 02 – Złożenie wniosku NC

[25-05-2011] Raport 01 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI