2021

11.11.2021  EBI 11/2021 – Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

23.09.2021 EBI 10/2021 – Zawarcie umowy z firmą audytorską

14.09.2021 EBI 9/2021 – Raport okresowy za III kwartał 2020/2021 roku obrotowego

14.09.2021 EBI 9/2021 – Załącznik – Raport okresowy za III kwartał 2020/2021 roku obrotowego

14.06.2021 EBI 8/2021 – Raport okresowy za II kwartał 2020/2021 roku obrotowego

14.06.2021 EBI 8/2021 – Załącznik – Raport okresowy za II kwartał 2020/2021 roku obrotowego

22.04.2021 EBI 7/2021 – Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

22.04.2021 EBI 7/2021 – życiorys J. Starko

22.04.2021 EBI 7/2021 – życiorys P. Busz

22.04.2021 EBI 7/2021 – życiorys S. Pszczoła

22.04.2021 EBI 6/2021 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

22.04.2021 EBI 6/2021 – życiorys P. Busz

22.04.2021 EBI 6/2021 – życiorys A. Pszczoła

22.04.2021 EBI 6/2021 – życiorys B. Wichrzycka

22.04.2021 EBI 6/2021 – życiorys M. Damek

22.04.2021 EBI 6/2021 – życiorys T. Jabłoński

22.04.2021 EBI 5/2021 – Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

22.04.2021 EBI 4/2021 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22.04.2021 EBI 4/2021 – zał. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

26.03.2021 EBI 3/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

17.03.2021 EBI 2/2021 – Raport okresowy IQ 2020-2021

17.03.2021 EBI 2/2021 – załącznik – RBS raport okresowy za I kwartał 2020-2021

EBI_1_2021_RBS_– Raport roczny za rok obrotowy 2019-2020

Raport_Roczny_zał_1

Raport_Roczny_zał_2

Raport_Roczny_zał_3

Raport_Roczny_zał_4

Raport_Roczny_zał_5

Raport_Roczny_zał_6