2013

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje iż w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 listopada 2012 r. a kończącym 31 października 2013 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2011/2012 roku – w dniu 14.12.2012 roku,
raport kwartalny za I kwartał 2012/2013 roku – w dniu 17.03.2013 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2012/2013 roku – w dniu 14.06.2013 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2012/2013 roku – w dniu 13.09.2013 roku,

raport roczny za 2011/2012 roku – w dniu 03.04.2013 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.