2020

Zarząd spółki Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w roku obrotowym 2019/2020 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2018/2019 roku – w dniu 13.12.2019 roku,
  • raport kwartalny za I kwartał 2019/2020 roku – w dniu 13.03.2020 roku,
  • raport kwartalny za II kwartał 2019/2020 roku – w dniu 15.06.2020 roku,
  • raport kwartalny za III kwartał 2019/2020 roku – w dniu 14.09.2020 roku,

Raport roczny za 2018/2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 05.03.2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.