2016

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje iż w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 listopada 2015 r. a kończącym 31 października 2016 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2014/2015 roku – w dniu 15.12.2015 roku,
raport kwartalny za I kwartał 2015/2016 roku – w dniu 16.03.2016 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2015/2016 roku – w dniu 14.06.2016 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2015/2016 roku – w dniu 14.09.2016 roku,

raport roczny za 2014/2015 roku – w dniu 29.03.2016 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.