2023

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023

Zarząd spółki Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w roku obrotowym 2022/2023 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

  • Raport roczny za 2021/2022 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2023 roku,
  • raport śródroczny za I kwartał 2022/2023 roku – w dniu 17.03.2023 roku,
  • raport śródroczny za II kwartał 2022/2023 roku – w dniu 14.06.2023 roku,
  • raport śródroczny za III kwartał 2022/2023 roku – w dniu 14.09.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021/2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.