2015

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje iż w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 listopada 2014 r. a kończącym 31 października 2015 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2013/2014 roku – w dniu 15.12.2014 roku,
raport kwartalny za I kwartał 2014/2015 roku – w dniu 17.03.2015 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2014/2015 roku – w dniu 13.06.2015 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2014/2015 roku – w dniu 14.09.2015 roku,

raport roczny za 2013/2014 roku – w dniu 03.04.2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.