2012

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuj, iż raporty okresowe za rok 2012 będą publikowane w następujących terminach:

raport roczny za 2011 roku – w dniu 12.03.2012 roku,

raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – w dniu 14.03.2012 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – w dniu 14.06.2012 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – w dniu 14.09.2012 roku,
raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – w dniu 14.12.2012 roku.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych przekazywana zostanie w formie raportu bieżącego, przekazanego nie później niż na dwa dni przed: 1 przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz 2 datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie bieżącym powyżej lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.