2011

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje, iż raporty okresowe kwartalne za rok 2011 będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za II kwartał 2011 roku – w dniu 14.06.2011 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – w dniu 14.09.2011 roku,
raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – w dniu 14.12.2011 roku.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych przekazywana zostanie w formie raportu bieżącego, przekazanego nie później niż na dwa dni przed: 1 przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz 2 datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie bieżącym powyżej lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.