2019

Zarząd spółki Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w roku obrotowym 2018/2019 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2017/2018 roku – w dniu 14.12.2018 roku,
raport kwartalny za I kwartał 2018/2019 roku – w dniu 15.03.2019 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2018/2019 roku – w dniu 13.06.2019 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2018/2019 roku – w dniu 12.09.2019 roku,

raport roczny za 2017/2018 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 07.03.2019 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.