2024

 Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024

Zarząd spółki Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w roku obrotowym 2023/2024 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

  • Raport roczny za 2022/2023 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.01.2024 roku,
  • raport śródroczny za I kwartał 2023/2024 roku – w dniu 15.03.2024 roku,
  • raport śródroczny za II kwartał 2023/2024 roku – w dniu 14.06.2024 roku,
  • raport śródroczny za III kwartał 2023/2024 roku – w dniu 16.09.2024 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022/2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.