2017

[15-12-2017] Raport 17/2017 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2016/2017 roku obrotowego

[15-12-2017] Raport 17/2017 – załącznik raport okresowy za IV kwartał 2016_2017

[03-11-2017] Raport 16/2017 – Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

[19-10-2017] Raport 15/2017 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017 r.

[17-10-2017] Raport 14/2017 – Korekta raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 17.10.2017 r. – Wypłata odsetek i wykup obligacji serii A

[17-10-2017] Raport 13/2017 – Wypłata odsetek i wykup obligacji serii A

[14-09-2017] Raport 12/2017 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2016/2017 roku obrotowego

[14-09-2017] Raport 12/2017 – załącznik raport okresowy za III kwartał 2016_2017

[24-07-2017] Raport 11/2017 – Wypłata dywidendy

[14-06-2017] Raport 10/2017 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2016/2017 roku obrotowego 

[14-06-2017] Raport 10/2017 – załącznik raport okresowy za II kwartał 2016_2017

[31-03-2017] Raport 9/2017 – Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

[31-03-2017] Raport 8/2017 – Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 31 marca 2017 r.

[31-03-2017] Załącznik – podjęte uchwały na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 31 marca 2017 r.

[17-03-2017] Raport 7/2017 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2016/2017 roku obrotowego

[17-03-2017] Raport 7/2017 – załącznik raport okresowy za I kwartał 2016_2017

[03-03-2017] Raport 6/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2017 r.

[03-03-2017] Raport 6/2017 – zał. pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 31 marca 2017 r.

[03-03-2017] Raport 6/2017 – zał. projekty uchwał ZWZ

[03-03-2017] Raport 6/2017 – zał. ogólna liczba akcji 

[03-03-2017] Raport 6/2017 – zał. pełnomocnictwo na ZWZ OF

[03-03-2017] Raport 6/2017 – zał. pełnomocnictwo na ZWZ OP

[03-03-2017] Raport 6/2017 – zał. formularz do głosowania ZWZ

[03-03-2017] Raport 5/2017 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

[03-03-2017] Raport 4/2017 – Raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2015 roku do 31.10.2016 roku.

[03-03-2017] Raport 4/2017 – zał. Pismo Zarządu 

[03-03-2017] Raport 4/2017 – zał. Oponia i Raport Biegłego

[03-03-2017] Raport 4/2017 – zał. Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa.

[03-03-2017] Raport 4/2017 – zał. Sprawozdanie z działalności Spółki

[03-03-2017] Raport 4/2017 – zał. Oświadczenie w_przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

[30.01.2017] Raport 3/2017 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015/2016

[18.01.2017] Raport 2/2017 – Korekta raportu okresowego nr 27/2016 z dnia 15.12.2016 r – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2015/2016 roku obrotowego 

[18.01.2017] Załącznik 1 – RBS – dokonanie zmiany w raporcie okresowym za IV kwartał 2016 r

[18.01.2017] Załącznik 2 – Korekta ROBINSON IV Q 2015_2016 Raport kwartalny

[18.01.2017] Raport 1/2017 – Korekta raportu okresowego nr 24/2016 z dnia 14.09.2016 r – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[18.01.2017] Załącznik 1 – RBS – dokonanie zmiany w raporcie okresowym za III kwartał 2016 r.

[18.01.2017] Załącznik 2 – Korekta ROBINSON III Q 2015_2016 Raport kwartalny