2013

[05-11-2013] Raport 8/2013 – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 04 listopada 2013 roku

[28-10-2013 Raport 2/2013/P – Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

[09-10-2013] Raport 07 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 04 listopada 2013 r

[09-10-2013] Raport 07 – Załącznik 1 – ogłoszenie o walnym

[09-10-2013] Raport 07 – Załącznik 2 – ogólna liczba akcji

[09-10-2013] Raport 07 – Załącznik 3 – pełnomocnictwo walne OP

[09-10-2013] Raport 07 – Załącznik 4 – pełnomocnictwo walne OF

[09-10-2013] Raport 07 – Załącznik 5 – projekty uchwał

[09-10-2013] Raport 07 – Załącznik 6 – formularz do głosowania

[03-10-2013] Raport 06 – Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczby głosów

[03-10-2013] Raport 05 – Zmniejszenie udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów

[03-10-2013] Raport 04 – Zmniejszenie udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów

[11-04-2013] Raport 03 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów

[03-04-2013] Raport ESPI nr 1/2013/P – Lista akcjonariuszy uprawniona do uczestnictwa w ZWZ

[14-03-2013] Raport 02 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 kwietnia 2013 r.

[14-03-2013] Raport 02 – Załączniki – ogłoszenie, formularz głosowania, projekty uchwał, ogólna liczba akcji, pełnomocnictwo OP i OF

[28-01-2013] Raport 01 – Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

[28-01-2013] Raport 01 – Załącznik – Powiadomienie o transakcjach w 2012