2024

2024-03-15   EBI 3/2024 – Raport okresowy za I kwartał 2023/2024 roku obrotowego

– załącznik  RBS  Raport okresowy za I kwartał 2023/2024 roku obrotowego

2024-03-01 EBI 2/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 marca 2024 r.

.

2024-01-19 EBI 1/2024 Raport roczny za rok obrotowy 2022/2023

– zał. 1 – Raport roczny 01.11.2022-31.10.2023 – list zarządu, wybrane dane finansowe, oświadczenia

– zał. 2 – Sprawozdanie z działalności Robinson Europe SA 01.11.2022-31.10.2023

– zał. 3 – Sprawozdanie finansowe – wydruk

– zał. 4 – Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

– zał. 5 – Robinson – sprawozdanie z badania 10.2023