Nota prawna

Właścicielem witryny https://robinsoneuropesa.pl jest ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna, ul. Lajkoników 34, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 5470046025, KRS: 0000364613, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 1 870 892,00 PLN w całości opłacony. 

Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Należą do ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna lub są przez nią licencjonowane.