2021

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/20201.

Zarząd spółki Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w roku obrotowym 2020/2021 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

Raport roczny za 2019/2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2021 roku.

  • raport kwartalny za I kwartał 2020/2021 roku – w dniu 17.03.2021 roku
  • raport kwartalny za II kwartał 2020/2021 roku – w dniu 14.06.2021 roku
  • raport kwartalny za III kwartał 2020/2021 roku – w dniu 14.09.2021 roku

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2019/2020 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.