2018

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017/2018

Zarząd spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje iż w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 listopada 2017 r. a kończącym 31 października 2018 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2016/2017 roku – w dniu 15.12.2017 roku,
raport kwartalny za I kwartał 2017/2018 roku – w dniu 16.03.2018 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2017/2018 roku – w dniu 14.06.2018 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2017/2018 roku – w dniu 13.09.2018 roku,

raport roczny za 2016/2017 roku – w dniu 01.03.2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.