2014

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje iż w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 listopada 2013 r. a kończącym 31 października 2014 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2012/2013 roku – w dniu 14.12.2013 roku,
raport kwartalny za I kwartał 2013/2014 roku – w dniu 17.03.2014 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2013/2014 roku – w dniu 14.06.2014 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2013/2014 roku – w dniu 13.09.2014 roku,

raport roczny za 2012/2013 roku – w dniu 03.04.2014 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.