2012

[15-11-2012] Raport 11 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów

[07-11-2012] Raport 02P – Lista osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

[19-10-2012] Raport 10 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 listopada 2012 r.

[19-10-2012] Raport 10 – Załącznik – Formularz głosowania

[19-10-2012] Raport 10 – Załącznik – Pełnomocnictwo walne OP

[19-10-2012] Raport 10 – Załącznik – Ogłoszenie o Walnym

[19-10-2012] Raport 10 – Załącznik – Pełnomocnictwo walne OF

[19-10-2012] Raport 10 – Załącznik – Projekty uchwał NWZA

[12-07-2012] Raport 09 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku z rejestracją podwyższenia kapitału Emitenta

[12-07-2012] Raport 08 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku z rejestracją podwyższenia kapitału Emitenta

[12-07-2012] Raport 07 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku z rejestracją podwyższenia kapitału Emitenta

[12-07-2012] Raport 06 – Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 10% w kapitale zakładowym

[12-07-2012] Raport 05 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku z podwyższeniem kapitału Emitenta

[18-04-2012] Raport 04 – Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dn.16.04.2012 r.

[12-04-2012] Raport 03 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 kwietnia 2012 r.

[04-10-2012] Raport 01P – Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Robinson Europe S.A.

[15-02-2012] Raport 02 – Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną