2018

[14-12-2018] Raport 11/2018 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2017_2018

[14-12-2018] Raport 11/2018 – załącznik raport okresowy za IV kwartał 2017_2018

[08-11-2018] Raport 10/2018 – Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

[13-09-2018] Raport 9/2018 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2017_2018

[13-09-2018] Raport 9/2018 – załącznik raport okresowy za III kwartał 2017_2018

[13-07-2018] Raport 8/2018 – Wypłata dywidendy

[14-06-2018] Raport 7/2018 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2017_2018

[14-06-2018] Raport 7/2018 – załącznik raport okresowy za II kwartał 2017_2018

[27-03-2018] Raport 6/2018 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

[27-03-2018] Raport 6/2018 – załącznik – życiorys Członka Rady Nadzorczej

[27-03-2018] Raport 5/2018 – Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

[27-03-2018] Raport 4/2018 -Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 27 marca 2018 r.

[27-03-2018] Raport 4/2018 – załącznik – podjęte uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 27 marca 2018 r.

[16-03-2018] Raport 3/2018 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2017_2018

[16-03-2018] Raport 3/2018 – załącznik raport okresowy za I kwartał 2017_2018

[01-03-2018] Raport 2/2018 – Ogłoszenie zwołania Walnego Zgromadzenia

[01-03-2018] Raport 2/2018 – załącznik 1 – pełne ogłoszenie WZ

[01-03-2018] Raport 2/2018 – załącznik 2 – projekty uchwał na WZ

[01-03-2018] Raport 2/2018 – załącznik 3 – formularz do głosowania

[01-03-2018] Raport 2/2018 – załącznik 4 – pełnomocnictwo OF

[01-03-2018] Raport 2/2018 – załącznik 5 – pełnomocnictwo OP

[01-03-2018] Raport 2/2018 – załącznik 6 – ogólna liczba głosów

[01-03-2018] Raport 1/2018 – Roczny raport Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2016 roku do 31.10.2017 roku

[01-03-2018] Raport 1/2018 – załącznik 1 – pismo Zarządu

[01-03-2018] Raport 1/2018 – załącznik 2 – sprawozdanie Biegłego Rewidenta

[01-03-2018] Raport 1/2018 – załącznik 3 – sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową

[01-03-2018] Raport 1/2018 – załącznik 4 – sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

[01-03-2018] Raport 1/2018 – załącznik 5 – oświadczenie w przedmiocie stosowania ładu korporacyjnego