2017

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrachunkowym 2016/2017 roku

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, informuje iż w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 listopada 2016 r. a kończącym 31 października 2017 raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2015/2016 roku – w dniu 15.12.2016 roku,
raport kwartalny za I kwartał 2016/2017 roku – w dniu 17.03.2017 roku,
raport kwartalny za II kwartał 2016/2017 roku – w dniu 14.06.2017 roku,
raport kwartalny za III kwartał 2016/2017 roku – w dniu 14.09.2017 roku,

korekta z dnia 30.01.2017 roku przesunięcie publikacji raportu rocznego za 2015/2016 roku na dzień 03.03.2017,
raport roczny za 2015/2016 roku – w dniu 31.03.2017 rok.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.