2019

[2019-12-13] Raport 14/2019 – Raport okresowy spółki ROBINSON EUROPE S.A. za  IV kwartał 2018/2019

[2019-12-13] Raport 14/2019 – załącznik raport okresowy spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2018/2019

[12-11-2019] Raport 13/2019 – Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

[31-10-2019] Raport 12/2019 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

[12-09-2019] Raport 11/2019 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2018_2019

[12-09-2019] Raport 11/2019 – załącznik raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2018_2019

[11-07-2019] Raport 10/2019 – Wypłata dywidendy

[13-06-2019] Raport 09/2019 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2018_2019

[13-06-2019] Raport 09/2019 – Załącznik raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2018_2019

[17-04-2019] Raport 08/2019 – Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

[17-04-2019] Raport 07/2019 – Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 17 kwietnia 2019 r.

[17-04-2019] Raport 07/2019 – Załącznik – podjęte uchwały ZWZ

[21-03-2019] Raport 06/2019 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.

[21-03-2019] Raport 06/2019 – Załącznik 1 – pełne ogłoszenie WZA

[21-03-2019] Raport 06/2019 – Załącznik 2 – projekty uchwał WZA

[21-03-2019] Raport 06/2019 – Załącznik 3 – ogólna liczba akcji

[21-03-2019] Raport 06/2019 – Załącznik 4 – formularz głosowania

[21-03-2019] Raport 06/2019 – Załącznik 5 – pełnomocnictwo OF

[21-03-2019] Raport 06/2019 – Załącznik 6 – pełnomocnictwo OP

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Załącznik pismo Zarządu

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Załącznik oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Załącznik sprawozdanie biegłego rewidenta

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Załącznik sprawozdanie finansowe

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Załącznik informacja dodatkowa_1

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Załącznik informacja dodatkowa_2

[21-03-2019] Raport 05/2019 – Załącznik sprawozdanie Zarządu z działalności

[15-03-2019] Raport 04/2019 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2018_2019

[15-03-2019] Raport 04/2019 – Załącznik raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2018_2019

[12-03-2019] Raport 03/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017/2018 rok obrotowy

[05-03-2019] Raport 02/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017/2018 rok obrotowy

[24-01-2019] Raport 01/2019 – Korekta raportu okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2017_2018

[24-01-2019] Raport 01/2019 – Załącznik korekta raportu okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2017_2018