2016

[15-12-2016 ] Raport 27/2016 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[15-12-2016] Załącznik Raport 27/2016 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[07-11-2016] Raport 26/2016 – Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrachunkowym 2016/2017 roku

[24-10-2016] Raport 25/2016 – Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

[14-09-2016] Raport 24/2016 – Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[14-09-2016] Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[15-06-2016] Raport 23/2016 – Wznowienie realizacja programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

[15-06-2016] Raport 22/2016 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect

[14-06-2016] Raport 21/2016 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[14-06-2016] Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[10-06-2016] Raport 20/2016 – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect

[10-06-2016] Raport 19/2016 – Wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynek NewConnect

[31-05-2016] Raport 18/2016 – Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

[25-05-2016] Raport 17/2016 – Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect

[24-05-2016] Raport 16/2016 – Rejestracja akcji serii F w KDPW

[20-05-2016] Raport 15/2016 – Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej

[26-04-2016] Raport 14/2016 – Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

[26-04-2016] Życiorys – Paweł Busz

[26-04-2016] Życiorys – Janusz Starko

[26-04-2016] Życiorys – Sławomir Pszczoła

[26-04-2016] Raport 13/2016 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

[26-04-2016] Życiorys – Michał Damek

[26-04-2016] Życiorys- Anna Pszczoła

[26-04-2016] Życiorys – Bartosz Starko

[26-04-2016] Życiorys – Piotr Busz

[26-04-2016] Życiorys – Tomasz Jabłoński

[26-04-2016] Raport 12/2016 – Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym

[26-04-2016] Raport 11/2016 – Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 r.

[26-04-2016] Załącznik – podjęte uchwały na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A.

[07-04-2016] Raport 10/2016 -Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla wprowadzenia akcji serii F na rynek NewConnect

[31-03-2016] Raport 9 /2016 – Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian Statutu

[31-03-2016] Załącznik – Statut Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

[30-03-2016] Raport 8/2016 – Wznowienie realizacja programu nabywania akcji własnych po zakończeniu okresu zamkniętego

[29-03-2016] Raport 7/2016 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 kwietnia 2016 r.

[29-03-2016] Załączniki w zakładce Walne zgromadzenia

[29-03-2016] Raport 6/2016 – Skonsolidowany raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2014 roku do 31.10.2015 roku.

[29-03-2016] Raport 5/2016 – Jednostkowy raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2014 roku do 31.10.2015 roku.

[29-03-2016] Załączniki w zakładce Raporty okresowe

[17-03-2016] Raport 4/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrachunkowy 2014/2015

[16-03-2016] Raport 3/2016 – Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[16-03-2016] Raport 3/2016 – Załącznik- Skonsolidowany raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2015/2016 roku obrotowego

[16-03-2016] Raport 2/2016 – Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym

[28-01-2016] Raport 1/2016 – Zawarcie umowy kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności