Robinson Europe

Działalność na rynku w branży wędkarskiej rozpoczęliśmy w 1991 roku pod nazwą BIS spółka cywilna. Spółka Robinson Europe S.A. w obecnej formie prawnej działa od 2010 roku, a od roku 2011 jesteśmy spółką notowaną na NewConnect, rynku akcji GPW. Założyciele spółki BIS s.c. są obecnie członkami zarządu Robinson Europe S.A.

Raporty spółki