Rada nadzorcza

Tomasz Jabłoński/Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie prawnicze (tytuł magistra prawa) oraz jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Ma kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

wyślij wiadomość

Michał Damek/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji pozarządowych nadzorując projekty w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od 10 lat związany z biznesem, w tym od kilku, głównie z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych siedmiu spółek z rynku NewConnect, z których w czterech pełni funkcję przewodniczącego. Wielokrotnie organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych.

wyślij wiadomość

Anna Pszczoła/Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum. Obecnie słuchaczka Studiów Podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stypendystka University of Sheffield – Program stypendialny Sokrates. Od roku 2009 St. Inspektor w Dziale ds. Organizacji i Kontroli w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Liczne praktyki studenckie w kraju i za granica m.in. w Anglii. Zdobyła bogate doświadczenie w dziedzinie optymalizacji funkcjonowania placówek medycznych.

wyślij wiadomość

Barbara Wichrzycka/Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunku Marketing i Logistyka. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu tworzenia i obróbki muzyki cyfrowej.

wyślij wiadomość

Piotr Busz/Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktor narciarstwa alpejskiego, tenisa ziemnego oraz windsurfingu. Duże doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych, wycieczek i turniejów. Pasjonat i hobbysta wędkarstwa. Koordynator imprez wędkarskich organizowanych przez ROBINSON EUROPE S.A.

wyślij wiadomość